Ο Έρωτας-Δαίμονας

Η Σημασία του Έρωτα στο Συμπόσιο και στο Φαίδρο του Πλάτωνα